KOMA SLOVAKIA alt

Spravodaj

IMG 4900

Video | 13. 09. 2023

Boli jsme v Teleráně na TV Markíza!

Náš ria­di­teľ David Šikl hovo­ril o modu­la­ri­te v Teleráne.

KS c 9471 C3 S10

Ponuka | 31. 10. 2022

PREDAJ – sanitárny kontajner C3S 10, č.9471

bazá­ro­vá ponu­ka - sani­tár­ny modul

278773391 5182033411854328 3937873150595479120 n

Novinky | 11. 05. 2022

Fashion Line získala ocenenie BIG SEE

Náš diza­j­no­vý rad Fashi­on Line zís­kal ďal­šie oce­ne­nie - ten­to­krát slo­vin­ské BIG SEE!

kontajnerová škôlka na prenájom

Ponuka | 11. 04. 2022

Škôlka na prenájom za 8 týždňov

Pon­úka­me modu­lár­nu škôl­ku pre 25 detí, kto­ré u vás môžu zostať 8 týžd­ňov po objednaní.

Skalite koma slovakia zm 2

Novinky | 20. 08. 2019

KOMA SLOVAKIA zrealizovala modulární objekt HOM Skalité

Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODULAR.

Jsme tu pro Vás

Spýtajte sa nás