KOMA SLOVAKIA alt

Spravodaj

Ponuka | 31. 10. 2022

PREDAJ – sanitárny modul C3S 10, č.9471

bazá­ro­vá ponu­ka - sani­tár­ny modul

Novinky | 11. 05. 2022

Fashion Line získala ocenenie BIG SEE

Náš diza­j­no­vý rad Fashi­on Line zís­kal ďal­šie oce­ne­nie - ten­to­krát slo­vin­ské BIG SEE!

Ponuka | 11. 04. 2022

Škôlka na prenájom za 8 týždňov

Pon­úka­me modu­lár­nu škôl­ku pre 25 detí, kto­ré u vás môžu zostať 8 týžd­ňov po objednaní.

Novinky | 20. 08. 2019

KOMA SLOVAKIA zrealizovala modulární objekt HOM Skalité.

Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODULAR.

Jsme tu pro Vás

Spýtajte sa nás