KOMA SLOVAKIA alt
kontajnerová škôlka na prenájom

Škôlka na prenájom za 8 týždňov


Pon­úka­me modu­lár­nu škôl­ku pre 25 detí, kto­ré u vás môžu zostať 8 týžd­ňov po objednaní.

Škôl­ka pon­úká 150 m2.

Opýtať sa

Súbory k stiahnutiu