KOMA SLOVAKIA alt

Ponuky

KS c 9471 C3 S10

PREDAJ – sanitárny modul C3S 10, č.9471

bazá­ro­vá ponu­ka - sani­tár­ny modul

Ms-sani-16

Škôlka na prenájom za 8 týždňov

Pon­úka­me modu­lár­nu škôl­ku pre 25 detí, kto­ré u vás môžu zostať 8 týžd­ňov po objednaní.