KOMA SLOVAKIA alt

Fashi­on­Li­ne


DESIGNO­VO UNI­KÁT­NY SYS­TÉM MODU­LÁR­NEJ VÝSTAVBY

Navštívte stránku produktu

Naše riešenie na mieru


Náročnosť modulárnych stavieb, ktoré firma KOMA realizuje a vysoké nároky na estetickú kvalitu rovnako ako úžitkovú hodnotu stavieb predpokladajú prítomnosť architekta v procese plánovania stavby.

Novinky

Mohlo by Vás zaujímať


Produktové rady
Kon­štrukč­né zákla­dy modu­lár­nej výstav­by sa his­to­ric­ky opie­rajú o pro­duk­to­vé rady.
Profil firmy
Zau­jí­ma vás viac o našej spo­loč­nos­ti? Pre­zri­te si náš firem­ný profil.
Prenájom kontajnerov
Potreb­né infor­má­cie k pre­nájmu modu­lár­nych sta­vieb, kon­taj­ne­rov aj príslušenstva.

Modul nie je kontajner

Certifikácia

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110
Výrobca modulov →