KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 03

Sanitárny kontajner C3S 03

Kategorie: Sanitárne

Ide o obyt­ný kon­taj­ner so sani­tár­nym záze­mím s toaletou.


Obyt­ný kon­taj­ner, kto­ré je kom­bi­no­va­ný so sani­tár­nym záze­mím (WC a umý­va­dlo). Tie­to kon­taj­ne­ry majú šír­ku 2438 mm. Sú vhod­né na vyu­ži­tie na stav­bách, kedy je však nut­ný prí­vod vody a napo­je­nie na kana­li­zá­ciu. Kon­taj­ner je mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­kom z našej ponu­ky. Pri­po­je­nie na vodu má 34″, odpad potom 110 mm. Tep­lá voda je zais­te­ná pri­e­to­ko­vým ohrievačom.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Technické specifikace produktu:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výka: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

1x 1765x1335 mm, 1x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 2 ks

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 2 ks osvetlenia (žiarivky 1x9 W), 5 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (0,5 kW), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi

Sanitárne vybavenie:

1x WC, 1x umyvadlo, 1x ohrievač vody (5 l)

Stohovateľnosť:2 ks