KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 01

Sanitárny kontajner C3S 01

Kategorie: Sanitárne

Sani­tár­ny kon­taj­ner s mož­nos­ťou roz­de­le­nia muži/ženy“.


Kon­taj­ner je vhod­ný pre men­šie kul­t­úr­ne a špor­to­vé podu­ja­tia. Tep­lá voda je zais­te­ná pri­e­to­ko­vým ohrie­va­čom v kaž­dej z čas­tí. Prí­poj­ka vody 34″ a odpa­du 110 mm. Mož­no tiež kom­bi­no­vať so sep­ti­ka­mi 2450×2990 mm z našej ponu­ky príslušenstva.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Technické specifikace produktu:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Dĺžka: 2990
  • Šírka: 2438
Okno:

2 ks 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

bez rolety

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

2 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 2 ks

Elektro:

4 ks osvetlenia (žiarivky 1x9 W), 4 ks vnútornej zásuvky (220 V), 2 ks ohrievač AEG (1 kW), rozvádzač s ističmi

Sanitárne vybavenie:

2x WC, 1x pisoár, 2x umývadlo, 1x ohrievač vody (10 l)

Stohovateľnosť:2 ks