KOMA SLOVAKIA alt
C3 S 02

Sanitárny kontajner C3S 02

Kategorie: Sanitárne

Jed­ná sa o polo­vič­ný sani­tár­ny kon­taj­ner, kto­rý obsa­hu­je ako toa­le­tu, tak aj sprchu.


Ten­to typ kon­taj­ne­ra je vhod­ný najmä do miest, u kto­rých je mož­né pred­po­kla­dať niž­ší prie­chod osôb s vyš­ší­mi poži­a­dav­ka­mi na osob­nú hygi­e­nu. Kon­taj­ner je mož­né kom­bi­no­vať so sep­ti­ka­mi z nášho príslu­šen­stva s roz­mer­mi 2540×2990 mm. Prí­vod vody má 34″, odpad 110 mm.

Predchádzajúci Sanitárny kontajner C3S 01
Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Dĺžka: 2990
  • Šírka: 2438
Okno:

2 ks 600x450 mm, plast, sklopné

Okenná roleta:

bez rolety

Podlaha:

vodeodolné protišmykové PVC hr. 2,5 mm s podlahovou vpustou, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

1 ks ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO - 1 ks

Elektro:

1 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 2 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (1 kW), rozvádzač s ističmi, 1 ks pevné pripojenie na bojler (220 V), 1 ks ventilátor

Sanitárné vybavenie:

1x WC, 1x pisoár, 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x bojler (80 l)

Stohovateľnosť:2 ks