KOMA SLOVAKIA alt
  • C3 L 03
  • Solo

Obytný kontajner C3L 03

Kategorie: Obytné

Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá vám zais­tí dosta­tok tepel­né­ho komfortu.


Kon­taj­ner s pred­sie­ňou, kto­rá zais­tí nie­len tepel­ný kom­fort, ale navy­še ju môže­te vyu­žiť aj na prezúva­nie či prezliekanie.

Tuto položku nelze momentálně poptat On-line

Elek­tro­nic­ké sesta­ve­ní poptá­vek je momen­tál­ně z tech­nic­kých důvo­dů uza­vře­no. Pro­ná­jem ale může­te sjed­nat tele­fo­nic­ky nebo emailem.

Kon­tak­tuj­te nás.
Technické specifikace produktu:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Šírka: 2438
  • Dĺžka: 6058
Okno:

1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 3 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi

Stohovateľnosť:2 ks