KOMA SLOVAKIA alt
C3 L 06

Obytný kontajner C3L 06

Kategória: Obytné

Ten­to kon­taj­ner je vhod­ný do malých pries­to­rov, prí­pad­ne ako vrát­ni­ca, pokladňa a pod.


Kon­taj­ner C3L 06 je veľ­mi vhod­ný do malých pries­to­rov, do kto­rých by sa nezmes­til štan­dard­ný C3L 01. Aj tie­to malé kon­taj­ne­ry majú štan­dard­ne pod­la­hu z dosiek CET­RIS a na oknách von­ka­j­šie role­ty. Mož­nosť vyu­ži­tia ako vrát­ni­ca, pokladňa, infor­mač­ný stá­nok a pod.

Technická špecifikácia
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
  • Výška: 2800
  • Svetlá výška: 2500
  • Dĺžka: 2990
  • Šírka: 2438
Okno:

1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenná roleta:

integrovaná okenná roleta s bezpečnostnými zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotriesková doska

Steny a strop:

laminovaná drevotrieska

Vstupné dvere:

ZK 875x2000 mm, obojstranne lakované

Dvere vnútorné:

ANO

Elektro:

2 ks osvetlenia (žiarivky 1x36 W), 3 ks vnútornej zásuvky (220 V), 1 ks ohrievač AEG (2 kW), rozvádzač s ističmi

Stohovateľnosť:2 ks