KOMA SLOVAKIA alt

Fashi­on Line by KOMA


Uni­kát­ne designo­vé modu­ly urče­né pre pobyt v prí­ro­de , rekre­á­ciu, drob­né prevád­zky a kancelárie.

Fashion Line RELAX - varianta Triple so zrkadlovou fasádou

Pre viac infor­má­cií navštív­te web

www.fashion-line.eu/sk