KOMA SLOVAKIA alt

Prenájom kontajnerov

Zl2 08

Skladový kontajner ZL 2 - 08

Ide o skla­do­vý kon­taj­ner, kto­rý je vhod­ný pre­do­všet­kým do malých pries­to­rov, ale aj cen­tier miest.