KOMA SLOVAKIA alt

0 fotografia

MOVIS – predajné stánky


Predajné stánky pred Tescom mesta Považská Bystrica

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Ostatné / Veletržní stánky
Rok realizácie:2020
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Výrobková rada: StandardLine

KOMA dodá­va aj modu­lár­ne ľah­ko pre­no­si­teľ­né drob­né pre­daj­ne pre pre­vá­dzku drob­ných pod­ni­ka­teľov a živ­nost­ní­kov v blíz­kos­ti Hyper­mar­ke­tu v mes­te Považ­ská Bys­tri­ca. S ponu­kou služieb pre verej­nosť v moder­nej fasáde KOMA 3.


Zpäť na referencie