KOMA SLOVAKIA alt
Golf-lozorno-tisk-13
Golf-lozorno-tisk-13
Golf-lozorno-tisk-15
Golf-lozorno-tisk-11
Golf-lozorno-tisk-8
Golf-lozorno-tisk-1
Golf-lozorno-tisk-2
Golf-lozorno-tisk-3
Golf-lozorno-tisk-4
Golf-lozorno-tisk-5
Golf-lozorno-tisk-6
Golf-lozorno-tisk-7
Golf-lozorno-tisk-9
Golf-lozorno-tisk-10
Golf-lozorno-tisk-12
Golf-lozorno-tisk-16

15 fotografií

Golf club Pegas Lozorno, SK


Modulárne zázemie golfového klubu s drevenou fasádou Thermowood.

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácie pre šport / Zázemí klubů
Rok realizácie:2011
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Dĺžka stavby: 1 týždeň
Dĺžka výroby: 2 týždně
Počet modulov: 3
Užitková plocha: 100 m2
Výrobková rada: ComfortLine
Forma predaja:Predaj

V prie­be­hu prázd­nin doda­la fir­ma KOMA ďal­šie záze­mie pre gol­fo­vý klub pri Bra­ti­sla­ve. Ten­to­krát sme doda­li gol­fo­vé záze­mie z troch modu­lov rady Com­fort­Li­ne s dre­ve­nou fasádou. Okná sú opa­t­re­né von­ka­j­ší­mi elek­tric­ky ovlá­da­ný­mi role­ta­mi, vchod je pre­kry­tý mar­ký­zou. Vnútor­né obkla­dy sti­en a prieč­ky sú vyho­to­ve­né zo sádro­vlákni­tých desiek Fer­ma­cell. K vyku­ro­va­niu sú pou­ži­té elek­tric­ké kon­vek­to­ry v kom­bi­ná­cii s krbo­vý­mi kachlami.

Umiestnenie objektu

Zpäť na referencie