KOMA SLOVAKIA alt
Reference 589d71a39d891
Reference 589d712f2944b
Reference 589d719beb27f
Reference 589d7128c7e14
Reference 589d72265bf26
Reference 5971de70141a4

5 fotografií

Moderná predajňa Kriváň


Obec Demänová okres Liptovská Mikuláš

Dopyt na podobný objekt
Zaradenie:Realizácia pre podnikanie / Predajne
Rok realizácie:2017
Zem realizácie:Slovensko
Technická špecifikácia: Počet modulov: 5
Výrobková rada: StandardLine

Pred vstupom do rekre­ačnej oblas­ti Jas­ná v obci Demä­no­vá vyrást­la modu­lár­na pre­da­jňa v natu­rál­nom pre­ve­de­ní pre pre­daj miest­nych pro­duk­tov. Prvá modu­lár­na pre­da­jňa z pia­tich modu­lov C3 KOMA posta­ve­ná pri­a­mo na pre­daj kva­lit­ných domá­cich výrob­kov v Níz­kych Tatrách pred vstupom do lyži­ar­ske­ho stre­dis­ka na stred­nom Slovensku. 

Umiestnenie objektu

Zpäť na predchádzajúcu stránku