KOMA SLOVAKIA alt
 • KS c 9471 C3 S10
 • Sanitárny kontajner na predaj pôdorys
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • IMG 9149
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • IMG 9147
 • IMG 9146
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér
 • IMG 9144
 • IMG 9143
 • Sanitárny kontajner na predaj Interiér

PREDAJ – sanitárny kontajner C3S 10, č.9471


bazá­ro­vá ponu­ka - sani­tár­ny modul

Roz­lo­že­nie vnútor­né­ho vyba­ve­nia podľa pôdorysu. 

Stav uve­de­ný na foto. Pre­pad­nu­tá pod­la­ha, navlhnu­tá strop­ná doska, do kon­taj­ne­ra nezateká. 

Pre­daj po osob­nej obhliadke. 

Kon­takt: Juraj Ágh +421 911 120 069, juraj.agh@koma-slovakia.sk

TECH­NIC­KÁ ŠPE­CI­FI­KÁ­CIA PRODUKTU:

Výrob­ko­vá rada: StandardLine

Okno: 2x 600×450, plas­to­vé, sklopné

Pod­la­ha: PVC hr.1,5mm, CETRIS

Ste­ny a strop: LTD doska

Vstup­né dve­re: ZK 875x2000mm

Vyro­be­ný: 2006

Cena: 3900,- EUR bez DPH

Opýtať sa
V prípade záujmu kontaktujte našich predajcov:
Juraj Ágh avatar

Vedúci prenájmu

Juraj Ágh

 • email hidden; JavaScript is required
 • +421 911 120 069
Technická špecifikácia ponuky:
Výrobková rada:StandardLine
Rozmery:
 • Výška: 2800
 • Svetlá výška: 2500
 • Šírka: 2438
 • Dĺžka: 6058