O firme

Filozofia spoločnosti:

TÍMOVÁ PRÁCA
Hľadáte cestu, ktorá by Vás priviedla k najlepšie riešenému objektu pre podnikanie, bývanie či k iným účelom? Naša firma vyrieši Vaše požiadavky tímovou prácou.

PARTNERSTVO
Spoločnosť si váži svojich partnerov, preto kladie dôraz na plnenie dohodnutých záväzkov a termínov.

KVALITA
Od zariadenia staveniska po reprezentatívne budovy, od lacných ekonomických kontajnerov po moduly. Všetko realizujeme v prostredí kontrolovanej kvality a systému akosti ISO 9001:2000.

RÝCHLOSŤ
Rýchlosť oceňujú investori, ktorí počítajú s rýchlym návratom svojich investícií alebo klienti, ktorí sa dostali vplyvom okolností alebo prírodných katastrof do zlých bytových podmienok.

VARIABILITA

Navrhnite si priestor podľa svojich predstáv. Objekt je možné upravovať v čase podľa zmenených požiadaviek klienta a to ako z hľadiska dispozície, tak celkovej veľkosti objektov.

MOBILITA
Výhoda možnosti demontáže a opätovnej montáže celého objektu na novom mieste je pri výstavbe objektov z priestorových modulov jedinečná a nezastupiteľná.

Toto ocenila i nezávislá odborná porota na medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Brne IBF 2000 udelením Zlatej medaily našej materskej firme.
Variabilitu obytných kontajnerov s vymeniteľnými stenami ocenila porota na Veľtrhu stavebníctva CONECO 2008 Bratislava Čestným uznaním pre výrobcu KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Čo  nás  odlišuje  od  konkurencie:

  • Žiarom zinkovaná oceľová konštrukcia
  • Záruka 86 mesiacov na výrobok
  • Vypracovanie najvhodnejšieho realizačného projektu vlastnou projektovou zložkou spoločnosti v rámci obchodnej zákazky
  • Vernostné zľavy pre stálych zákazníkov
  • Zákaznícky servis KOMA v krajinách EU do 48 hodín
  • Certifikáty a ocenenia spoločnosti KOMA
  • Naloženie výrobku v sídle firmy žeriavom pre odberateľa grátis

Výhody  modulárnych  stavieb:

Systém  výstavby  je:

RÝCHLY
Zkrátenie celkovej doby výstavby až  o 75%! V dobe  vybavovania  stavebného povolenia  je možné vykonávať priemyslovú výrobu stavebných modulov vo výrobnej hale závodu .Doba od zámeru po skutočný výsledok  sa  oproti tradičnej výstavbe  realizovanej  „mokrým  procesom“ enormne skracuje.

EKOLOGICKÝ
Stavenisko  počas  montáže je čisté a tiché. Emisie, ku ktorým dochádza počas tradičnej výstavby, hluk a nečistoty sú znížené na minimum.Objekty sú demontovateľné s využitím recyklovateľných materiálov, preto je systém ekologický.

MOBILNÝ
Zachovaná možnosť demontáže a opätovnej  montáže  na novom mieste.Túto vlastnosť tradičný spôsob výstavby nemôže poskytnúť. Môžete investovať  i na pozemkoch, ktoré sú iba prenajaté.

FLEXIBILNÝ
Maximálna  miera  flexibility a možnosť vytvárania  moderného  vzhľadu  u nových stavieb, dostavieb a rekonštrukcií.

KVALITNÝ
Tým, že spôsob výroby umožňuje  90%  prác na moduloch  realizovať vo výrobnej hale závodu za stálych klimatických podmienok , priemyslovo vyrábaných  systémom jakosti , je zabezpečená trvalá kvalita dodávok.

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY
Zabudnite na vysoké vstupné náklady. Rychlá a čistá výstavba z prefabrikovaných modulov a  časovo na seba naväzujúca montáž šetrí  čas a peniaze.

ÚSPORNÝ K OKOLIU
Vlastná montáž  je realizovaná systémom letmej betonáže priamo z dopravných prostriedkov bez velkých nárokov na záber pre zariadenie staveniska.

CENOVO VÝHODNÝ
Použitím výstavby  pomocou ľahkých priestorových modulov znižujete náklady na zakladanie stavby.Pri použití modulov pre nádstavby jednotlivých podlaží nemusíte zasahovať do strešnej konštrukcie a tým sa vyvarujete nebezpečia zatekania  a  poveternostných vplyvov  v  priebehu výstavby. Pri  nadstavbe objektu  ľahké moduly  nevyžadujú  statické  spevnenie  už  existujúcej stavby.

Novinky

Modulárne materské škôlky

01.09. 2021

Kliknite TU materska-skola.info

Viac informácií
Akciové kontajnery 2021

01.09. 2021

Akciové kontajnery 2021

Viac informácií