Prenájom kontajnerov

Zostavy

DUO (C3L 04 + C3L 07)/C3V-VARIACONT - 3m

                         €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou ceny prenájmu je elektrický konvektor 2 kW

DUO/SANI (C3S 03 + C3L 07)

                         €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou zostavy je sociálne zariadenie a elektrické vykurovanie.

Príklad ubytovacieho zariadenia

                          €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou zostavy je kuchynka, sociálne zariadenie a elektrické vykurovanie.

TRIO (C3L 04 + C3L 08 + C3L 07)/C3V-VARIACONT

                         €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou ceny prenájmu je elektrický konvektor 2 kW

Vzorková zostava od 200m2

                         €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou zostavy je kuchynka, sociálne zariadenie a elektrické vykurovanie.

Zostavy z kontajnerov C3V-VARIACONT

                         €/mesiac
do 1/2 roka     dohodou
do 1 roka        dohodou
do 2 rokov      dohodou
nad 2 roky      dohodou
Súčasťou zostavy je kuchynka, sociálne zariadenie a elektrické vykurovanie.